Er is geen Grieks-Finse deal volgens De Jager

Finland zou in ruil voor steun een onderpand van 1 miljard krijgen.

Het kabinet benadrukt dat er geen sprake is van een aparte overeenkomst tussen Griekenland en Finland over een financieel onderpand. Minister De Jager (Financiën, CDA) heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw laten weten dat Finland nog helemaal geen rechtsgeldige deal heeft. Finland zou in ruil voor een bijdrage aan het steunpakket van Griekenland een onderpand van een miljard euro krijgen. Deze afspraak is volgens De Jager niet rechtsgeldig, zo schrijft hij.

Vorige week ontstond er in politiek Den Haag opnieuw verwarring over de Griekse noodsteun. Zowel gedoogpartner PVV als oppositiepartijen PvdA en GroenLinks kapittelde premier Rutte over de overeenkomst die Finland zou hebben met Griekenland en eisten in een brief uitleg. De Jager liet toen al weten dat „Finland nog helemaal geen deal heeft” en dat de uitwerking van de afspraken die tijdens de eurotop van 21 juli zijn gemaakt unaniem door de 17 eurolanden moet worden goedgekeurd. Of onderpanden uiteindelijk wel deel gaan uitmaken van het steunpakket wordt later duidelijk. Oostenrijk heeft een voorstel gedaan voor een onderpandregeling, waarbij de hoeveelheid onderpand waarop een land aanspraak kan maken, omgekeerd evenredig zou zijn aan hun financiële exposure op Griekenland. In zijn brief maakt De Jager duidelijk dat Nederland geen voorstander is van dit voorstel, maar dat als er één lidstaat onderpand krijgt, ook Nederland daar aanspraak op wil maken. Met het plan van Oostenrijk moeten zowel de eurolanden als het IMF instemmen.

Zowel gedoogpartner PVV als de oppositiepartijen reageerden vorige week geïrriteerd over de ‘schimmige’ Finse deal en de onduidelijkheid erover. In de brief laat De Jager weten dat hij zich realiseert dat „alle tussenstanden en informatie van individuele lidstaten over de zaken die zij in Brussel vanuit hun nationale inzet willen bereiken tot verwarring en complexe discussie kunnen leiden”.

De SP wil nog deze week een debat met Rutte en De Jager om opheldering te krijgen over waar Rutte nu precies heeft ingestemd op de Eurotop van vorige maand. (Novum)