Elementen managen is rustgevend

Game

From Dust

Van Ubisoft. Voor Xbox 360, PlayStation 3, Windows ****

Voor God spelen. De woorden doen denken aan het verweer van gelovigen tegen abortusklinieken en stamcelonderzoek. Maar voor God spelen kan ook een heel andere lading hebben, zoals in From Dust. Hier speel je God in zijn meest praktische rol; die van primitieve landschapsarchitect. Bevruchten kan deze God niet zelf, daar heeft hij de mens voor nodig. Slaafse schepsels die op zijn aanwijzingen naar totems draven om daar te dansen, te zingen, en het landschap tot leven te wekken.

Een gevaarlijk landschap van zand, steen, water en lava. Elementen die verplaatst en vervormd moeten worden, opdat er iets ontstaat dat doorgaat voor een infrastructuur. De wispelturigheid van de natuur zorgt ervoor dat dit proces continu moet worden herzien.

Het managen van de elementen blijkt rustgevend. Het boort vergeten herinneringen aan uit onze kinderjaren. Aan de dammetjes bouwen in het ondiepe water van een Franse rivier. From Dust is een zogenaamde ‘godsimulator’, maar deze warmbloedige tijdreis naar vroeger vloekt bij zo’n zware benaming. Dit is niet voor God spelen, maar onbezorgd voor kind spelen.

Rogier Kahlmann