De senaat was toch tegen?

In april stemde de Eerste Kamer unaniem tegen het EPD. De Tweede Kamer had er in 2009 wel mee ingestemd, maar de senatoren vonden de privacy van de patiënt slecht gewaarborgd. Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) trok toen haar handen af van het grote overheidsproject. De Eerste Kamerleden pleitten voor verbetering van de regionale uitwisseling van gegevens.

Vijf artsen- en apothekersorganisaties zijn nu van plan de invoering van het patiëntendossier op zich te nemen. Dan zijn de investeringen tot nog toe, 300 miljoen euro, niet voor niets geweest. De vijf zeggen de wensen van de Eerste Kamer te respecteren: verbetering van de bestaande regionale systemen en goede privacybescherming. Dit initiatief draagt niet langer de ‘besmette’ naam EPD maar heet ‘Servicecentrum voor Zorgcommunicatie’.

Dit zou allemaal binnen de bestaande wetgeving kunnen. De regionale uitwisseling van patiëntgegevens willen zij gaan doen volgens landelijke standaarden (een gemeenschappelijke ‘taal’). Als dat goed gaat, kunnen de regionale systemen aan elkaar worden gekoppeld zodat zorgverleners ook landelijk patiëntgegevens kunnen uitwisselen.