Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Onderwijs

De kwetsbaarheid van een leerkracht

De leerling loog over misbruik, maar de school ging halfhartig met de klacht om.

De docent is nu ziek en zit thuis. „Had de directie maar adequaat gehandeld.”

Een 'eventuele klacht' van een leerling werd een complete nachtmerrie voor Willie Donker. Foto Laurens Aaij Nederland, Oudehorne, 10-08-2011 Willie Donker is als docente ten onrechte van seksuele intimidatie beticht. Foto: Laurens Aaij
Een 'eventuele klacht' van een leerling werd een complete nachtmerrie voor Willie Donker. Foto Laurens Aaij Nederland, Oudehorne, 10-08-2011 Willie Donker is als docente ten onrechte van seksuele intimidatie beticht. Foto: Laurens Aaij

Sinds 2009 zit Willie Donker (50) overspannen thuis. Maar, zegt ze: „Ik ben niet sneu en ik ben geen slachtoffer. Schilder me alsjeblieft niet zo af.”

De docent Nederlands aan de christelijke scholengemeenschap Bogerman in Sneek werd in 2007 door een 16-jarige leerlinge valselijk beschuldigd van seksueel misbruik. Donker – kort haar, bril – komt kordaat en nuchter over. Toch wordt ze af en toe emotioneel. Ze doet haar verhaal om te waarschuwen. „Als een werkgever niet adequaat reageert op een valse melding van misbruik, dan ben je als docent vogelvrij.”

Donker zit 25 jaar in het onderwijs. „Ik was een heel gedreven docent.” Op het Bogerman was ze vanaf 2003 teamleider havo/vwo. De valse aanklacht veranderde haar leven in een „complete nachtmerrie”. „Mijn carrière is verwoest, mijn leven geruïneerd en mijn profiel besmeurd.” Ze heeft ongecontroleerde woedeaanvallen. Haar psychiater zegt dat ze lijdt aan een posttraumatische stress stoornis.

Het verhaal begon op een februariavond in 2009 met een mailtje van de directie. „Ik werd uitgenodigd voor ‘een gesprekje’ over een ‘eventuele klacht’. Ik dacht: wat is dat voor vreemd verhaal.” Ze hoorde dat het over intimidatie ging. Donker: „Ik zei: wie heb ik in godsnaam geïntimideerd?” Toen ze de naam van het meisje hoorde, wist ze genoeg.

De bewuste leerlinge had een paar jaar eerder, in 2004, bij Donker geklaagd dat ze werd mishandeld door haar ouders. „Op een vrijdagmiddag stond ze in de deuropening van mijn kantoor en zei dat ze niet naar huis durfde. Ze liet blauwe plekken zien, maar wilde dat ik de mishandeling geheim zou houden. Dat kan niet, zei ik. Wij hebben protocollen voor dit soort ernstige zaken.”

Donker meldde de klacht met de mentor van de leerlinge bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) Friesland. Het ging volgens de lerares fout toen Bureau Jeugdzorg de ouders hierover inlichtte. „Die vonden dat ik een hetze tegen hen was begonnen. Ze schakelden een advocaat in. Hun kind had een rijke fantasie en de school had haar verkeerd begeleid.” De leerlinge kreeg een andere mentor en Donker zou haar nooit meer spreken. De zaak was daarmee afgehandeld. Leek het.

Tot die februariavond in 2009 van ‘het gesprekje’. Toen Donker bij de rector en locatiedirecteur aan tafel zat, draaide de laatste de deur op slot. „Er zouden verschrikkelijke dingen gezegd worden, die niemand mocht horen. Ik zou de leerling zeventien keer uit de les hebben gehaald en haar op mijn kamer hebben misbruikt. Ook zou ik een man haar hebben laten misbruiken. Ik ben vrij nuchter en heb gezegd: dit verhaal slaat nergens op, het is niet waar, maar ik wil dat het uitgezocht wordt.”

Donker drong aan op aangifte. „Dan was er een echt politieonderzoek gekomen en was ik direct van alle blaam gezuiverd. De rector zei tegen me dat hij het verhaal van het meisje ook niet geloofde.”

Waarom hij er dan toch een zaak van maakte, weet ze niet. Haar advocaat Justus Werle vermoedt dat de rector nerveus werd van de ouders. „Die hadden al ongelooflijk heftig op de aantijgingen van hun dochter over de kindermishandeling gereageerd.”

De leerlinge weigerde aangifte te doen. Donker: „Toen had de school moeten zeggen: dan is het einde oefening.”

Tegen de zin van Donker schakelde de schoolleiding niet de politie in, maar het bedrijfsmaatschappelijk adviesbureau GIMD. Dat oordeelde dat er geen bewijzen waren voor grensoverschrijdend gedrag. De klacht van de leerlinge was ongegrond. „Wegens gebrek aan bewijs”, zegt Donker. Maar daar nam ze geen genoegen mee. Ze wilde volledige rehabilitatie.

Onlangs bepaalde de Leeuwarder rechtbank dat de bewuste leerlinge Donker 10.000 euro smartegeld moet betalen wegens de valse aanklacht. De lerares is „in haar eer en goede naam aangetast” en haar is „veel psychisch leed toegebracht”, oordeelde de rechter.

De school moet Donker 50.000 euro smartegeld uitkeren. De schoolleiding heeft haar „onrecht gedaan”, bepaalde de rechtbank. Ze had de klacht van de leerlinge „ongegrond’’ moeten verklaren en „zonder enig voorbehoud en ondubbelzinnig het vertrouwen in Donker moeten uitspreken”.

Natuurlijk vindt Donker de valse aantijgingen van de leerlinge erg. „Maar ik ben niet echt boos op haar. Het meisje had professionele begeleiding moeten krijgen. We wisten op school dat zij een ernstige pdd-nos-stoornis [een aan autisme verwante contactstoornis] had en bepaalde zaken niet in de juiste context kon plaatsen.”

Nee, ze neemt het vooral haar schoolleiding kwalijk. Die negeerde protocollen, verzweeg tegenover haar twee jaar het onderzoek naar de klacht en paste geen hoor en wederhoor toe. Donker: „Als de directie adequaat had gehandeld, was de kwestie binnen een kwartier de wereld uit geweest.”

In een verklaring van oktober 2010 geeft de school op zijn website toe een „ernstige fout” te hebben gemaakt. Ook erkent de school dat „de beschuldiging” van de leerlinge „volkomen uit de lucht” kwam vallen.

Donker wacht nu nog op een schadeloosstelling voor juridische kosten. Haar man heeft een horecapand moeten verkopen om de advocaat te kunnen betalen.

Ze is bang dat ze nooit meer een baan krijgt. „Laatst kwam ik toevallig in gesprek met een man aan wie ik vertelde wat me is overkomen. Hij vroeg of de politie de zaak onderzocht had. Nee, zei ik. Waarop hij zei: bij mij hoeft u niet te solliciteren. U denkt toch niet dat ik een verdachte van een zedenmisdrijf aanneem?”