Broers directeur van Hermitage

Cathelijne Broers wordt de nieuwe directeur van de Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk. Zij is de opvolger van Ernst Veen, die eind dit jaar met pensioen gaat. Broers (1968) is nu adjunct-directeur bij beide organisaties. Ze treedt per 1 november aan.

Broers, die kunstgeschiedenis en bedrijfskunde heeft gestudeerd, begon haar loopbaan bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarna werkte ze als secretaris van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting. In 2002 werd ze adjunct-directeur van De Nieuwe Kerk en in 2003 van de Hermitage.

Over haar plannen zegt Broers: „We gaan verder bouwen aan twee mooie plekken die ieder in een eigen fase van hun bestaan zitten.” De Hermitage ging open in juni 2009. In de toekomst wil Broers voor inkomsten ook kijken naar de Russische markt. „Grote bedrijven die zaken willen doen op een culturele plek zouden hier terechtkunnen.”

Ook voor De Nieuwe Kerk, die niet zeker is van de huidige steun van gemeente en Rijk, wil Broers kijken naar het buitenland. „Exposities zouden we kunnen gaan organiseren in samenwerking met anderen, de Kunsthalle in Bonn bijvoorbeeld.” De grote winterexpositie in De Nieuwe Kerk wil Broers behouden.

De Hermitage is sinds maart op zoek naar een directeur en kwam uit in eigen huis. Een woordvoerder zegt: „Een bureau heeft uitgebreid onderzocht wie de beste directeur zou zijn. Twaalf kandidaten zijn op gesprek geweest. Toch kwam Broers als beste naar voren omdat ze een enorme ervaring heeft, vertrouwd is met beide instellingen, kunstgeschiedenis en bedrijfskunde heeft gestudeerd, een goed strategische bestuurder is en iemand met liefde en passie voor dit werk.” Ernst Veen, de drijvende kracht achter de oprichting van de Hermitage, blijft betrokken als adviseur van het bestuur.