Zijn ze echt zo gesloten?

Als je naar de hele groep kijkt dan blijkt inderdaad dat Chinese Nederlanders minder gericht zijn op autochtone Nederlanders dan andere migrantengroepen. Nederlandse Turken hebben vaker contact met autochtonen. Dit is extra opvallend als je in ogenschouw neemt dat Chinezen vaker dan andere migranten in buurten met autochtonen wonen. De slechte beheersing van het Nederlands onder de eerste generatie is juist weer een goede verklaring voor het beperkte contact. Maar ook hier blijkt dat het verschil tussen de eerste en tweede generatie enorm is. Van de tweede generatie heeft ruim driekwart ten minste wekelijks contact met autochtone vrienden of kennissen. Meer dan de helft heeft een autochtone beste vriend. De meerderheid van de tweede generatie identificeert zich sterk met Nederland en minder met de herkomstgroep. Het SCP noemt die tweede generatie een ‘modelminderheidsgroep’. De vooruitgang ten opzichte van de eerste generatie is volgens de onderzoekers „spectaculair”. Volgens het SCP komt dit door de normen die in de Chinese gemeenschap centraal staan. „Het gaat dan om de Chinese cultuur van hard werken, veel ambitie, goed moeten presteren en de grote waarde die wordt gehecht aan goed onderwijs en een hoog arbeidsethos. Dit zijn zeer belangrijke culturele factoren voor succes”, aldus het SCP.