Wees blij met die aandacht voor het gedragpad

Het betoog van prof. Derksen vraagt om een reactie vanuit de praktijk van de clinicus. In de afgelopen dertig jaar heb ik mij als clinicus beziggehouden met patiënten in het ziekenhuis. Ik heb veel baat gehad bij de brede kijk die men kan hebben op gedrag, wanneer men niet alleen vanuit de statements en bevindingen van de klinische psychologie redeneert, maar ook openstaat voor groeiende inzichten bij andere richtingen, binnen en buiten de psychologie, zoals bij de neuropsychologie, fysiologische psychologie, de gehele neurosciences, ethologie (kijk naar de interessante bevindingen van Frans de Waal), genetica, endocrinologie etc., en deze bevindingen weet te integreren in de patiëntenzorg. Juist dat heeft tot een waardevolle praktijkvoering en een enthousiast en open opleidingsklimaat geleid.

Een open oog voor deelgebieden die ongetwijfeld veel te bieden hebben in het beter kunnen gaan begrijpen van gedrag, zoals de groeiende kennis over de werking van het brein – of zo u wilt de hersenen – en kijken wat men vanuit zijn eigen specialisatie kan toevoegen of inbrengen, is in mijn praktijk de afgelopen jaren erg vruchtbaar geweest. Het zich afzetten tegen anderen in termen als ‘de clinici moeten de bevrijding tot stand brengen’, ‘de DSM-maffia’ , verstart het denken en brengt ons weer terug bij af. Ontwikkel zelf beleid, laat zien wat uw eigen (toegevoegde) waarde in de verdere ontwikkeling van kennis en kunde omtrent gedrag kan zijn. Maar reageer niet boos en verontwaardigd op anderen die zich ook (soms een beetje) op het boeiende terrein van het gedragpad (gaan) begeven. Integendeel, wees er blij mee!

Dit alles met in het achterhoofd dat het belang van de patiënt vooropstaat, en niet het belang van een bepaalde wetenschap zoals die van de klinisch psycholoog.

Dr. G.J.M. van Woerden

Klinisch neuropsycholoog, Waalre

    • Dr. G.J.M. van Woerden Klinisch Neuropsycholoog