Waar werken de Chinezen zoal?

Nog steeds werkt 43 procent van de Chinese werknemers in de horeca. Dat is wel minder dan in het verleden. Kennismigranten en Chinezen van de tweede generatie zijn sterk vertegenwoordigd in hoge functies. Gezien de jonge leeftijd van de tweede generatie zal hun positie op de arbeidsmarktpositie waarschijnlijk nog sterker worden. Onder de totale groep Chinese Nederlanders ligt het aandeel werklozen hoger dan bij autochtonen, maar lager dan bij de vier grootste niet-westerse groepen. Van de Chinese beroepsbevolking is 6 procent werkloos, tegen 4 procent van de autochtone Nederlanders. De vier grootste migrantengroepen zitten allemaal boven de 10 procent.

Relatief weinig Chinese Nederlanders hebben een betaalde baan. Dit komt vooral door het hoge aandeel Chinese studiemigranten en studerende Chinezen van de tweede generatie. Mede hierdoor is de inkomenspositie van veel Chinese Nederlanders niet erg sterk. Bijna de helft van de huishoudens heeft een besteedbaar inkomen lager dan 20.000 euro. Dit aandeel is voor autochtone Nederlanders 23 procent. De laatste tien jaar is de armoede onder Chinese Nederlanders wel afgenomen.