Psychologiestudenten moeten gescreend worden

Heeft Jan Derksen gelijk met zijn tirade tegen de breinmaffiosi en de farmaceutische industrie die de inhoud van de hedendaagse psychologie de volstrekt verkeerde richting in hebben gestuurd (Opinie, 18 augustus)?

Natuurlijk heeft hij gelijk. Elke in het veld werkende psycholoog zal dit beamen. Behalve dan misschien de psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die door een volslagen gebrek aan eigenheid, inlevingsvermogen en medemenselijkheid uit pure paniek kritiekloos moeten terugvallen op ondingen als behandelingsprotocollen en het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Daar zit juist het probleem waaraan Derksen in zijn boze en verontruste stuk voorbijgaat: de kenmerken die een psycholoog tot een goede psycholoog maken, te weten introspectie, empathie en medemenselijkheid.

De narigheid is nog groter dan Derksen schetst. De zojuist genoemde ideale kenmerken zijn niet aan te leren. Opleiders aan universiteiten weten dat ook. Als ze eerlijk zouden zijn, zouden ze hele groepen studenten de toegang moeten ontzeggen tot de praktijk van de psychologie, domweg omdat ze niet beschikken over de juiste persoonlijkheidskenmerken. Universiteiten willen van de psychologie een leerbare techniek maken, een kunstje dat elk redelijk intelligente mens kan leren, driftig geholpen door allerlei instanties en organisaties die een groot belang hebben bij die ‘technische’ ontwikkeling, zoals natuurlijk in de eerste plaats de farmaceutische industrie.

Vanuit deze optiek ligt nog een andere oplossing voor de hand dan Derksen geeft. Screen studenten op bepaalde noodzakelijke eigenschappen, hoe moeilijk dat ook is, en beperk op die manier de enorme toestroom. Scheid het kaf van het koren. Dan houd je na enkele jaren al een krachtige homogene groep hulpverleners over die wel degelijk een vuist weet te maken.

Dr. Jan Verhulst

Klinisch psycholoog te Eindhoven

    • Dr. Jan Verhulst Klinisch Psycholoog te Eindhoven