Proef met wijkschool Rotterdam succesvol

Een proef in Rotterdam met twee zogeheten wijkscholen voldoet volgens het Centraal Planbureau aan de verwachtingen. Volgens de evaluatie van het CPB keren zes op de tien jongeren (16 tot 23 jaar) na de ‘maatwerkaanpak’ terug in het reguliere onderwijs of ze vinden een baan. Bij jongeren die een normaal leerwerktraject volgen, is de score 40 procent.

Rotterdam was twee jaar geleden de eerste stad in Nederland die begon met wijkscholen. Die zijn bedoeld voor jongeren met ‘meervoudige problemen’, variërend van drugsgebruik tot crimineel gedrag. De wijkscholen, een moderne variant van de vroegere ambachtsscholen, brengen de leerlingen basisvaardigheden bij. Daardoor kunnen zij hun kennisachterstand inlopen en maken ze meer kans op de arbeidsmarkt.

Het ministerie van Onderwijs en de gemeente hopen met de wijkscholen het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Rotterdam kent het hoogste aantal voortijdige schoolverlaters van Nederland. Jaarlijks gaan ongeveer 2.500 jongeren zonder diploma van school, 6 procent van de circa 40.000 in heel Nederland. Driekwart van hen is ouder dan achttien jaar. Rotterdam is van plan het aantal wijkscholen het komend jaar uit te breiden van twee naar vier.