Pas lang na 1950 was er sprake van spijtoptanten

In NRC Handelsblad van 10 augustus spreekt columnist H.J.A. Hofland over ongeveer 300.000 Indonesische spijtoptanten, die tussen 1945 en 1965 naar Nederland zijn gekomen. Weer eens wat anders dan eerstegeneratieallochtonen!

Misschien weet Hofland niet dat er pas lang na 1950 sprake is geweest van spijtoptanten en dat de meeste mensen die uit Indië/Indonesië naar Nederland kwamen gewone Nederlanders waren met een Nederlands paspoort?

Jan Somers

Delft

    • Jan Somers Delft