Ook Abvakabo FNV vindt voorstel Kamp onvoldoende

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) om stoppen met werken op 65-jarige leeftijd toch mogelijk te maken is volgens Abvakabo FNV ‘volstrekt onvoldoende’. Kamp stelde dit weekend voor om dit door middel van sparen mogelijk te maken. Vice-voorzitter van Abvakabo FNV Corrie van Brenk zei vandaag in Trouw dat het plan ‘geen kans’ maakt:

“Wat wij willen is dat mensen met lagere inkomens, en dat zijn vaak ook de mensen met zware beroepen, als zij stoppen met werken op hun 65ste hetzelfde krijgen als nu. Dat lost Kamp niet op met een paar jaartjes sparen.”

De op één na grootste bond binnen de vakcentrale FNV sluit zich hiermee aan bij FNV Bondgenoten en FNV Bouw die eerder aangaven het voorstel van Kamp onvoldoende te vinden.

Leden massaal tegen akkoord

Vorige week maandag werd bekend dat de leden van FNV Bondgenoten in ruime meerderheid tegen het pensioenakkoord hebben gestemd. Abvakabo FNV houdt begin september een ledenraadpleging, maar is al kritisch over het akkoord dat de eigen vakcentrale heeft afgesloten met werkgevers en kabinet. FNV Bouw gaf vorige week aan geen ledenstemming te organiseren, maar alleen in te kunnen stemmen als het akkoord wordt aangepast.

Onderdeel van het akkoord is de hogere AOW-leeftijd van 66 jaar. De drie bonden zijn negatief gestemd over het akkoord omdat mensen die toch willen stoppen op hun 65ste er voor de rest van hun pensionering er 6,5 procent op achteruit gaan. Ook voor mensen met een zwaar beroep is geen compensatie opgenomen.

Leden van de FNV Horecabond hebben wel voor gestemd. Op 12 september komen de FNV-bonden bijeen in de federatieraad. Deze moet ja zeggen tegen het pensioenakkoord, wil de vakcentrale met een positief antwoord kunnen terugkeren bij gesprekspartners, met wie het akkoord is afgesloten.

Of de drie kritische bonden binnen de FNV een meerderheid hebben, wordt na de stemming op 12 september pas bekend. Binnen de federatieraad worden in principe de stemmen verdeeld op basis van ledenaantal. Met een verdeelsleutel worden de kleine bonden vervolgens gecompenseerd, ‘zodat ook hun stem wordt gehoord’, aldus de vakcentrale FNV.

    • Lex Boon