Na de wijkschool is de kans op werk groter

Een proef in Rotterdam met zogeheten wijkscholen lijkt geslaagd.

Uit een evaluatie van het CPB blijkt dat 60 procent van de jongeren die wijkscholen bezoeken, teruggaat naar het gewone onderwijs of werk vindt. Dat meldde de NOS gisteren. Bij jongeren die een leerwerktraject volgen, is dat maar 40 procent. Toch kiezen jongeren vaker voor een regulier reïntegratietraject dan voor de wijkschool. Bij die laatste krijgen ze studiefinanciering en dat is minder dan de uitkering die ze bij het reïntegratietraject ontvangen.

De twee Rotterdamse wijkscholen werden in 2009 opgericht en zijn bedoeld voor jongeren met problemen, die op gewone scholen afhaken. In de wijkscholen krijgen deze leerlingen (16 tot 23 jaar) vakken die gericht zijn op het beroep dat ze willen uitoefenen. (NRC)