Kamp trekt FNV niet over streep

Minister Kamp zwakte dit weekeinde zijn AOW-plan af. Maar voor de tegenstanders van het zogenoemde pensioenakkoord gaat zijn handreiking niet ver genoeg.

Als het de bedoeling was van minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) om de FNV-bonden tegemoet te komen met zijn voorstel om het AOW-gat voor mensen die op hun 65ste met pensioen willen, dan is hij daar niet in geslaagd.

Het kabinet wil de AOW-leeftijd in 2020 verhogen naar 66 jaar. Wie toch eerder wil stoppen met werken, levert 6,5 procent in op zijn AOW. Dat koopkrachtverlies is voor de grootste twee FNV-bonden, Bondgenoten en AbvaKabo, aanleiding om zich tegen het pensioenakkoord te keren.

Kamp stelde zaterdag in De Volkskrant voor om het koopkrachtgat te repareren door aan werknemers vanaf hun 62ste extra geld uit te keren, waarmee zij kunnen sparen voor een goede pensioenregeling. Een „aantrekkelijk pakket”, aldus Kamp. „Dat zal zal AbvaKabo en FNV Bouw zeker aanspreken.”

Maar FNV Bouw, de bond die tot nu toe aarzelend positief stond tegenover dat pensioenakkoord, wees dat ‘aantrekkelijke pakket’ meteen van de hand. „Dit gaat FNV Bouw niet over de streep trekken”, reageerde voorzitter John Kerstens.

De bouwbond speelt in de pensioendiscussie binnen de vakcentrale FNV een cruciale rol. Bondgenoten en AbvaKabo keren zich tegen het pensioenakkoord, dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius met de werkgeversorganisaties en minister Kamp afgelopen juni overeenkwam. Jongerius kan binnen de FNV nog steeds op een meerderheid rekenen, zolang FNV Bouw tot haar medestanders behoort. Maar die steun wankelt.

„In het voorstel van de minister moet de bouwvakker eerst langer doorwerken om vanaf 65 jaar een vergelijkbare AOW te ontvangen”, aldus Kerstens. De coalitie van Bondgenoten en Abvakabo tegen het pensioenakkoord heeft daarmee een belangrijke medestander gekregen.

Ook Jongerius heeft inmiddels gereageerd op het voorstel van Kamp. Zij wil dat de minister nog vóór Prinsjesdag met betere voorstellen komt om het AOW-gat te repareren. Volgens Jongerius kan dat door de zogeheten ‘vitaliteitsregeling’ in te zetten voor koopkrachtcompensatie. Die nieuwe spaarregeling moet de huidige spaarloon- en levensloopregeling vervangen en is bedoeld om mensen langer aan het werk te houden. Maar in het regeerakkoord is vastgelegd dat die regeling alleen gebruikt mag worden voor scholing en het opzetten van een eigen bedrijf, en uitdrukkelijk niet voor vervroegd pensioen.

Maar het is de vraag of Kamp dat voorstel zal overnemen. Want als die vitaliteitsregeling wordt ingezet voor financiering van vervroegd pensioen, zal de belangstelling voor die regeling veel groter zijn dan nu begroot en komt de in het regeerakkoord vastgelegde bezuiniging van 2 miljard euro, die verhoging van de AOW-leeftijd moet opleveren, in gevaar.

Binnen de FNV is het dichten van dat AOW-gat essentieel om in te stemmen met het pensioenakkoord, want zonder koopkrachtreparatie gaan werknemers die eerder willen stoppen met werken er 600 tot 900 euro per jaar op achteruit, zo heeft Abvakabo berekend. „Terwijl vorig jaar juni, bij ondertekening van het principeakkoord over het pensioenstelsel en de AOW, was afgesproken dat het mogelijk moest blijven dat werknemers op hun 65ste stoppen, zonder noemenswaardig koopkrachtverlies”, aldus Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk.

De reacties op de handreiking van Kamp maken het niet waarschijnlijk dat de minister alsnog overeenstemming bereikt met de FNV over het pensioenakkoord. De toekomst van een nieuw pensioenstelsel ligt dan in handen van de Tweede Kamer. De PvdA heeft daar in dat debat een sleutelrol, omdat gedoogpartner PVV tegen de plannen van Kamp is.

Afgelopen zaterdag zei PvdA-fractievoorzitter Job Cohen in deze krant dat Kamp ervoor moet zorgen dat mensen met een laag inkomen op hun 65ste kunnen stoppen met werken. Doet de minister dat niet, steunt de PvdA hem niet. „Wij zeggen hoe het moet, anders gebeurt het niet”, aldus Cohen.

    • Jos Verlaan