Hoe ziet de groep eruit?

In 1911 brak een grote staking uit op Nederlandse koopvaardijschepen. Daarom werden Chinese zeelui ingehuurd als stakingsbrekers en goedkope arbeidskrachten. Ze vestigden zich bij de Nederlandse havens, maar verdwenen weer tijdens de crisis in de jaren dertig. Na 1945 nam hun aantal snel toe, ze kwamen mee met inwoners van Nederlands-Indië die zich in Nederland vestigden. Met hen verschenen ook de eerste Chinese restaurants in Nederland. Toen Nederlanders in de jaren zestig het Chinese eten ontdekten, leidde dat tot veel werkgelegenheid en immigranten. Die kwamen eerst vooral uit Hongkong, daarna ook uit China. Door de opkomst van andere etnische restaurants verloren de Chinezen marktaandeel, wat de immigratie dempte. De enorme toename sinds 1990 komt voor een belangrijk deel door het Chinese beleid om jonge Chinezen naar westerse universiteiten te sturen. Een groot deel van die studenten en kennismigranten keert weer naar China terug. Illegale Chinezen werken in Nederland vooral in de keukens van Chinese horecagelegenheden. Hun aantal is onbekend. In de jaren 90 werd hun aantal op maximaal 20.000 geschat. Door de verdere afname van het aantal Chinese restaurants is dit nu vermoedelijk lager.