Hoe zien ze Nederland?

Meer dan andere migrantengroepen voelen Chinese Nederlanders zich geaccepteerd. Ook rapporteren ze minder discriminatie, 3 procent zegt vaak te worden gediscrimineerd. Dit is minder dan onder de vier grootste migrantengroepen en het meest vergelijkbaar met Surinaamse Nederlanders. Chinese Nederlanders zijn positief over de Nederlandse samenleving. Ze geven een hoger rapportcijfer (7,1) dan de vier grootste migrantengroepen én een hoger cijfer dan autochtone Nederlanders (6,8). Daar staat tegenover dat een op de drie Chinese Nederlanders, vooral uit de eerste generatie, zich hier niet altijd thuis voelt. Van de in Nederland geboren Chinezen voelt 90 procent zich hier thuis. Autochtone Nederlanders worden het meest positief beoordeeld, zelfs iets positiever dan de eigen groep. Andersom is de beeldvorming van autochtone Nederlanders ook positief. Van alle onderzochte migrantengroepen zijn Nederlanders het meest positief over de Chinezen.