De Jager: deal Finland niet rechtsgeldig - SP wil opnieuw debat

Minister De Jager en premier Rutte vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over het steunplan voor Griekenland. Foto NRC / Roel Rozenburg

Minister de Jager heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw laten weten dat Finland nog helemaal geen rechtsgeldige deal heeft. Finland zou in ruil voor de Finse bijdrage aan het steunpakket van Griekenland een onderpand van een miljard euro krijgen. Deze afspraak is volgens De Jager niet rechtsgeldig, zo schrijft hij in de brief.

“Finland heeft eenzijdig de bilaterale overeenkomst wereldkundig gemaakt. Daardoor is nu het onjuiste beeld ontstaan dat er sprake zou zijn van een rechtsgeldige aparte overeenkomst tussen Finland en Griekenland die effectief zou kunnen zijn. Daarvan kan geen sprake zijn zolang de andere eurolanden en het IMF hier niet mee instemmen. Zowel de Finse als de Griekse minister van Financiën hebben inmiddels ook erkend dat er geen sprake is van een overeenkomst zonder de instemming van andere eurolanden.”

Onderpandregeling moet unaniem worden goedgekeurd

Vorige week ontstond er in politiek Den Haag opnieuw verwarring over de Griekse noodsteun. Zowel gedoogpartner PVV als oppositiepartijen PvdA en GroenLinks kapittelde Rutte over de overeenkomst die Finland zou hebben met Griekenland en eisten in een brief uitleg.

De Jager liet toen al weten dat “Finland nog helemaal geen deal heeft” en dat de uitwerking van de afspraken die tijdens de eurotop van 21 juli zijn gemaakt unaniem door de 17 eurolanden moet worden goedgekeurd.

Of onderpanden uiteindelijk wel deel gaan uitmaken van het steunpakket wordt later duidelijk. Oostenrijk heeft een voorstel gedaan voor een onderpandregeling, waarbij de hoeveelheid onderpand waarop een land aanspraak kan maken, omgekeerd evenredig zou zijn aan hun financiële exposure op Griekenland. In zijn brief maakt De Jager duidelijk dat Nederland geen voorstander is van dit voorstel, maar dat als er één lidstaat onderpand krijgt, ook Nederland daar aanspraak op wil maken. Met het plan van Oostenrijk moeten zowel de eurolanden als het IMF instemmen.

‘Gang van zaken rommelig’

Zowel gedoogpartner PVV als de oppositiepartijen reageerden vorige week geïrriteerd over de ‘schimmige’ Finse deal en de onduidelijkheid erover. PVV-leider Geert Wilders noemde het in de media “bijzonder pijnlijk dat het kabinet slecht is geïnformeerd”. Volgens Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks zou de steun “geen zoekplaatje” moeten zijn. PvdA’er Ronald Plasterk vond “de gang van zaken rommelig” en zei dat “er geen touw meer aan vast te knopen is”.

In de brief laat De Jager weten dat hij zich realiseert dat “alle tussenstanden en informatie van individuele lidstaten over de zaken die zij in Brussel vanuit hun nationale inzet willen bereiken tot verwarring en complexe discussie kunnen leiden.” Daarom zal het kabinet de komende tijd de wekelijkse stand van zaken in een vertrouwelijke brief aan de kamer verstrekken, zo laat De Jager weten.

Update 15.48 uur:
De SP wil nog deze week een debat met Rutte en De Jager om opheldering te krijgen over waarmee Rutte nu precies heeft ingestemd op de Eurotop van vorige maand. Financiënwoordvoerder van de SP Ewout Irrgang noemt de brief die De Jager hier maandag over stuurde ‘een nieuw rookgordijn’:

“Rutte zei vrijdag op zijn persconferentie dat iedere vorm van onderpand voor de Finnen, ook voor Nederland beschikbaar moet zijn. Maar hij zegt er tegelijkertijd bij dat hij dat eigenlijk niet wil. Toch heeft hij op de Eurotop van 21 juli ermee ingestemd dat de Finnen hierover gingen onderhandelen. Dat is niet met elkaar te rijmen en moet door de premier in een debat opgehelderd worden.”

    • Lex Boon