Zo zorg je dat generaals niet morren

Illustraties Cyprian Koscielniak

De generaals morren, kopt NRC Handelsblad in de krant van 13 augustus.

De minister van Defensie moet mijns inziens een serieuze poging doen de organisatorische en bestuurlijke wantoestanden bij Defensie structureel te doorbreken. Hans Hillen (CDA) zou de eerste minister zijn die dat zou lukken.

Hillen zou dan een einde kunnen maken aan:

de ingewikkelde organisatorische en bestuurlijke processen met de bijbehorende tijdrovende en veel geld kostende bureaucratie;

de jarenlange onduidelijkheid over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten;

het onvermogen om investeringen en exploitatie op een zodanige wijze zichtbaar te maken dat de accountantsdienst en de Rekenkamer een goedkeurende verklaring afgeven. Wie ontwerpt een organisatie die van eenvoud getuigt, dicht bij de operationele doelstellingen ligt en ook voldoet aan de eisen van de Rekenkamer?

We moeten terug naar de korte operationele en logistieke lijnen waarin bevelhebbers/commandanten integraal verantwoordelijk zijn. In tijden van spanning en conflict zijn zij de enigen die dicht bij het vuur zitten. Ook kunnen zij op eenvoudige wijze worden afgerekend langs de meetlat: operationele prestaties versus gebudgetteerde kosten. Het ligt voor de hand dat de directie van Defensie dan uit de minister, de secretaris-generaal en de operationele bevelhebbers bestaat. Morrende generaals en admiraals behoren dan tot het verleden. Minstens zo belangrijk: werken bij Defensie wordt weer een voldoening schenkende levensvervulling waardoor ook het noodzakelijke civiel en militair talent voor de krijgsmacht behouden blijft.

Drs G. Brand

Kapitein ter zee (A) b.d.

    • Kapitein ter Zee B.D
    • Drs G. Brand