Wij hebben een uitstekend bestuurder

Illustraties Cyprian Koscielniak

Als er naast gebrek aan respect bij het geven van een mening een loopje wordt genomen met feiten, dan is het einde zoek. Vandaar deze reactie op het opinieartikel van de fractievoorzitter van de SP-Heerlen, Ron Meyer, in NRC Handelsblad van 15 augustus.

Wij betreuren de op de persoon gerichte aanval vanuit de Heerlense SP.

Wij zijn vol onbegrip over het feit dat enkelen blijkbaar van mening zijn dat de persoon Eke Zijlstra symbool staat voor uitwassen op beloningsgebied en/of het probleem van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het gaat hier om een uitstekend functionerend en ervaren bestuurder van een groot topklinisch ziekenhuis, die al jaren wordt gehonoreerd binnen de gemaakte afspraken en geldende wetgeving. Niets onwettigs dus!

Voor de Raad van Toezicht geldt de eenvoudige basisregel ‘afspraak is afspraak’. Arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor de ‘Beloningscode Bestuurders in de Zorg’ van kracht werd, worden door ons – in overeenstemming met de code – onverkort gerespecteerd. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten conformeren wij ons uiteraard volledig aan de genoemde code.

Het is verder feitelijk onjuist dat de variabele beloning gekoppeld zou zijn aan het realiseren van de, als overheidssteun gekwalificeerde, achtergestelde lening. De doelen, die in 2010 zijn gehaald en in deze beloning zijn verwerkt, hebben geen relatie met de, overigens in 2011 gerealiseerde, achtergestelde lening. Wij hebben publiekelijk opgemerkt dat het totale bedrag van de variabele beloning netto relatief bescheiden te noemen is. Vanzelfsprekend mag iedereen een andere mening zijn toegedaan. Met alle respect.

Drs. J.B.V.N. Pleumeekers

Voorzitter Raad van Toezicht

Atrium Medisch Centrum Parkstad

    • Drs. J.B.V.N. Pleumeekers