Swaab en Draaisma (5)

De roem van wetenschappers op het eigen vakgebied verleidt ze er soms toe ‘briljante’ ideeën op schrift te zetten over zaken waar ze minder verstand van hebben (‘Artsen die bijbeunen in de filosofie’, wetenschapspagina, 2 augustus). De kern is dat Swaab doet alsof Wij zijn ons brein een neurologische bevinding is. Maar die titel is als het ware zijn geloofsbelijdenis; vervolgens interpreteert hij breingegevens in dat licht. Swaabs materialistische wetenschapsopvatting kwam onlangs tot uitdrukking in de VPRO-gids: hij stelde dat hij in zijn MRI-scanner nog nooit een geest had gezien. Hij vroeg zich niet af of zo’n scan daarvoor het meest geëigende instrumentarium was. Hij lijkt daarmee op de Rus Gagarin, die, door de ruimte zwevend, triomfantelijk riep dat hij God niet was tegengekomen – daarmee, op verzoek van de machthebbers, de communistische levensvisie verkondigend.

S. de Jong

Zuidlaren

    • S. de Jong Zuidlaren