Ruttes rekentalent valt op in Parijs en Frankfurt

Was daar nu in Den Haag alweer een nieuw debat over de euro en de steun aan Griekenland? Of was het oude debat van juli nog steeds aan de gang?

De Brusselse correspondent van het gerespecteerde Franse dagblad Le Monde, die bij hoge uitzondering nog eens de blik naar het exotische noorden wendde, wist het zelf niet zo goed en liet het dus maar in het midden. Net als de oorzaak van de rekenfout van grofweg 50 miljard euro van le premier ministre néerlandais M. Rutte: vermoeidheid? Niet zo erg sterk met getallen? Misschien zelfs onbekwaamheid? Of toch een poging tot knieval voor de rechtse populisten van Geert Wilders, die de minderheidsregering van de liberaal in het zadel moeten houden.

In 336 woorden werden de lezers van Le Monde woensdag via een ‘vet bericht’ onderaan pagina 13 bijgepraat over de Nederlandse politiek en het rekenfoutdebat, onder het kopje ‘Les mauvais calculs du premier ministre néerlandais’. De Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung bracht een vergelijkbaar stukje, onder de kop in het Nederlands: ‘Ik niks verstaan’. Rutte bleef deze week dus niet onopgemerkt in de Europese kwaliteitspers.

Hij dook ook nog op in het financiële dagblad Les Echos en de regionale krant Midi Libre: beide kranten namen een persbureaustukje over waarin wordt gemeld dat Rutte dinsdag in het Kamerdebat ook pleitte voor sancties tegen eurolanden die zich niet aan de afgesproken begrotingsdiscipline houden. Dat zinnetje heeft niets te maken met een uitzonderlijke positie of buitengewone interesse voor het Haagse standpunt, het moest vooral illustreren dat Sarkozy en Merkel niet alleen staan.

Het gebeurt niet zo vaak dat de Franse kranten aandacht besteden aan de Haagse politiek, moorden op politici of aardverschuivingen zoals bij de jongste verkiezingen uiteraard niet meegerekend. Na de jongste stroom artikelen waarin werd gezocht naar een verklaring voor het electorale succes van Wilders, was de aandacht voor Nederland weer gedaald tot het gebruikelijke niveau: quasi nihil.

Er verschenen, eveneens in Le Monde, dit jaar nog wel artikelen over de uitzetting van krakers in Amsterdam en strengere regels voor coffeeshops. Die moesten illustreren hoe het vroegere progressieve gidsland nu een conservatievere koers vaart.

België komt vaker aan bod. België is een buurland, er wonen Franstaligen (de meerderheid zelfs, denken veel Fransen), en er kan lekker karikaturaal over worden geschreven: hoe de arme Walen worden bedreigd door een horde fascisten uit het noorden (zo ongeveer, kort samengevat), een beeld dat voornamelijk is toe te schrijven aan het feit dat de meeste correspondenten het Nederlands niet machtig zijn en hun informatie alleen uit Franstalige bronnen halen.

Maar deze week was de week van de euro, en van Ruttes rekentalent.

Dirk Vandenberghe

    • Dirk Vandenberghe