Patiëntendossier komt er wellicht toch

Mogelijk komt er toch een elektronisch patiëntendossier in Nederland. Artsen- en apothekersorganisaties willen de invoering van zo’n patiëntendossier zelf op zich nemen. Ze hebben hiervoor een plan opgesteld, zodat jarenlange investeringen (in totaal 300 miljoen euro) in de ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) niet voor niets zijn geweest.

De Eerste Kamer stemde dit voorjaar een wetsvoorstel over het EPD unaniem weg. Minister van Volksgezondheid Schippers (VVD) trok toen haar handen af van het grote overheidsproject. Met het landelijke EPD kunnen zorgverleners medische gegevens van patiënten digitaal uitwisselen.

De senatoren stemden tegen het wetsvoorstel omdat zij vreesden voor schending van de privacy van patiënten. Zij pleitten voor een verbetering van de regionale uitwisseling van gegevens. De betrokken huisartsenorganisaties en apothekerskoepels zeggen met hun nog vertrouwelijke voorstel tegemoet te komen aan de wensen van de Eerste Kamer. Ze willen in regio’s beginnen te werken met een landelijke gestandaardiseerde opslag van patiëntgegevens. Dit initiatief draagt niet langer de ‘besmette’ naam EPD maar heet ‘Servicecentrum voor Zorgcommunicatie’.

De jaarlijkse kosten schatten de zorgverleners op 10 miljoen per jaar. Zij verwachten het terug te verdienen als zij door het EPD efficiënter kunnen werken. Ze verwachten dat verzekeraars dit belonen met een hogere vergoeding van hun werk.