Omgeving moet stimuleren, niet de overheid

Pier Bergsma wijst in zijn artikel van 17 augustus op de schaduwzijde van onze meritocratie. Een te grote inzet in de maatschappij op „begaafdheid, verdiensten en prestaties” leidt tot „problematische onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen”.

Ik dacht bij het lezen van dit artikel aan de discussie in Duitsland naar aanleiding van het boek van Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Hij hekelt het gebrek aan intellectuele ontwikkeling, het intellectuele verval. Volgens hem is er juist meer stimulering nodig.

Essentieel is volgens mij dat die druk om je te ontwikkelen niet vanuit de overheid komt. De overheid kan geen rekening houden met individuele verschillen: iedereen moet immers gelijk behandeld worden en dezelfde kansen krijgen. De stimulering kan beter vanuit de sociale omgeving van het individu komen. De overheid biedt vervolgens onderwijs en aanvullende faciliteiten, waaronder rugzakjes, maar waakt ervoor om de hogere opleiding als wenselijker te bestempelen dan de lagere. Laat staan dat je mensen dwingt tot een hogere opleiding.

K. Krikke

’s-Hertogenbosch

    • K. Krikke 'S-Hertogenbosch