Medewerkers kinderdagverblijven zien niets in cameratoezicht

Een overgrote meerderheid van de medewerkers in de kinderopvang ziet niets in cameratoezicht op kinderdagverblijven. Slechts veertien procent is daar voorstander van, meldt RTL Nieuws vanavond op basis van eigen onderzoek.

De nieuwsorganisatie deed onderzoek onder 999 werknemers. Van de werknemers geeft 28 procent aan bang te zijn dat cameratoezicht hun privacy schaadt, 37 procent vreest dat het de privacy van de kinderen aantast. Ook denken werknemers dat cameratoezicht niets uithaalt.

Ruim zestig procent van de deelnemers meldt regelmatig of altijd alleen voor een groep kinderen te staan. In totaal is 72 procent voorstander van extra volwassen toezicht. Glazen wanden, zodat de groepen beter zichtbaar zijn, is in de ogen van 43 procent een goede oplossing. Verder zegt 94 procent niets te zien in een plan om mannen te weren uit de kinderopvang. Wel stelt 31 procent dat er meer hogeropgeleiden in de sector moeten komen werken.

De sector was de afgelopen tijd veel in het nieuws, vanwege de Amsterdamse zedenzaak. De hoofdverdachte in de zaak Robert M. werkte op verschillende kinderdagverblijven en misbruikte kinderen van die opvangplaatsen. Hij heeft inmiddels in 87 gevallen een bekentenis afgelegd.

Nadat de zaak aan het licht kwam, deed de commissie-Gunning onderzoek. Een van de aanbevelingen was dat bij elk kinderdagverblijf twee leiders zicht op een groep moeten hebben. Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) en van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten (VVD) nemen deze aanbeveling over. Een van de mogelijkheden om dit ‘vierogenprincipe’ voor elkaar te krijgen is het plaatsen van een glaswand tussen twee groepen met één leider of cameratoezicht.

    • Pim van den Dool