‘Geen cent te veel’ doet het goed bij het volk

In zijn column van 16 augustus geeft Derk Jan Eppink commentaar op Ruud Lubbers, die stelde dat om het Europese project te redden het nu noodzakelijk is dat Europa achter de euro gaat staan en euro-obligaties gaat uitgeven. Zo zouden speculanten worden afgeschrikt en kan het geld weer gaan functioneren ten dienste van de reële economie.

Eppink voegt zich bij de populisten: ‘geen cent te veel.’ Dat is al sinds Thatcher en Zalm de populistische mantra, die ook nu weer door Wilders, Rutte en De Jager wordt gescandeerd; dat doet het altijd goed bij het volk, want de meeste mensen willen zelf meer, zo eenvoudig is dat.

Het geldsysteem is de laatste 20 à 30 jaar verkeerd gebruikt. Het is moeilijk om het terug te dringen tot de ruilmiddel- en normale financieringsfunctie. Toch is dat nodig. Ook vroeger zagen mensen als Keynes de dreiging van de speculanten boven de geldmarkt. Zij hebben systemen uitgedacht en voorgesteld om die escape van het geld naar beurs en speculatie in toom te houden en dus ook de beurs tot een marktconforme ruilbeurs te beperken. De schaarse regels die daarvoor moesten zorgen zijn de laatste jaren uitgekleed en ontmanteld (o.a. SEA, Tobintax en Glass-Steagall) terwijl door globalisering en bankenconcentratie, de bedreigingen van het geldgebruik als speculatiemiddel toenamen. Dat dit kon gebeuren moet vooral op het bordje van de macro-economen gelegd worden die door gebrek aan diepgang niet meer goed weten waar ze mee bezig zijn en zich steeds meer hebben laten (ver)leiden door de ‘behoeften’ van het bedrijfsleven, voor wie zij het oliemannetje zijn geworden. Met alle gevolgen van dien.

Leon Segers

Econoom te Maastricht

    • Leon Segers Econoom te Maastricht