Elektronisch patiëntendossier maakt private doorstart

Vijf koepels van artsen en apothekers willen zelf de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) op zich nemen. Zij hebben daartoe gezamenlijk een plan opgesteld, zodat jarenlange investeringen (in totaal 300 miljoen euro) in de ontwikkeling van een landelijk EPD niet voor niets zijn geweest.

Daar leek het op toen de Eerste Kamer dit voorjaar een wetsvoorstel hiertoe unaniem wegstemde. De minister van Volksgezondheid Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) trok toen haar handen af van dit grote digitale overheidsproject. Met het landelijke EPD kunnen zorgverleners de medische gegevens van patiënten digitaal uitwisselen, waar zij zich ook bevinden in Nederland. De bedoeling is dat dit de zorg verbetert en artsen minder medische fouten maken.

De senatoren stemden tegen het wetsvoorstel omdat zij vreesden voor schending van de privacy van patiënten. Zij pleitten voor een verbetering van de regionale uitwisseling van gegevens. Nu hebben de huisartsenorganisaties LHV, VHN, NHG en de apothekerskoepels KNMP en NVZA een vertrouwelijk voorstel gepresenteerd om toch een digitaal patiëntendossier te kunnen invoeren dat naar hun zeggen aan de wensen van de Eerste Kamer tegemoet komt. Ze willen in regio’s beginnen te werken met een landelijke gestandaardiseerde opslag van patiëntgegevens. Dit initiatief draagt niet langer de ‘besmette’ naam EPD maar ‘Servicecentrum voor Zorgcommunicatie’. De jaarlijkse kosten schatten de zorgverleners in op 10 miljoen euro per jaar. Zij verwachten dat terug te verdienen als zij door het EPD efficiënter kunnen werken en denken dat zorgverzekeraars dit belonen met een hogere vergoeding van hun werkzaamheden.

Nictiz, de organisatie die belast was met de ontwikkeling van het digitale dossier, moest na het fiasco van het project van de minister de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. De vijf koepels gaan er van uit dat Nictiz hun voorstel heeft overgenomen. Nictiz heeft de minister hierover vandaag een brief gestuurd, zegt een woordvoerder. Inhoudelijk wil de organisatie er verder niets over zeggen.

Senator Tineke Slager van de SP zegt vanuit haar vakantieadres dat 10 miljoen euro veel te weinig is. Volgens haar “wordt het niets” zonder plicht van zorgverleners zich op het EPD aan te sluiten. Daarin voorziet het voorstel van de koepels niet.

    • een onzer redacteuren