DNB: extra toezicht op pensioenfondsen

Pensioenfondsen die door de malaise op de financiële markten niet meer voldoen aan de minimale dekkingsgraad, hoeven niet direct nieuwe maatregelen te nemen. Wel vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) aan de pensioenfondsen om goed te kijken of het huidige herstelplan nog voldoet. DNB informeerde de pensioenfondsen hierover vrijdag.

Een flink aantal pensioenfondsen is in de problemen gekomen door de lage rente op kapitaal in combinatie met de slecht presterende aandelenbeurzen. Hierdoor zijn fondsen zoals ABP en Zorg & Welzijn door de minimale dekkingsgraad van 105 procent gezakt. Fondsen die daar al onder zaten, zoals PME en PMT, zagen hun herstel verder bemoeilijkt.

DNB schrijft dat pensioenfondsen die nog niet eerder in de problemen waren, eind dit jaar een herstelplan klaar moeten hebben liggen. Fondsen die constateren dat het huidige herstelplan niet meer voldoet, moeten aanvullende maatregelen nemen.

Fondsen waar sprake is van een „ingrijpende wijziging in de samenstelling, de omvang en de waarde van de beleggingen” moeten zich direct bij DNB te melden. Die fondsen mogen alleen kortetermijningrepen doen als dat op de lange termijn ook gunstig is voor het herstelplan, zegt de bank.

DNB heeft een en ander openbaar gemaakt om vragen van het publiek te beantwoorden. „Veel pensioenfondsen worden momenteel opgebeld door consumenten die willen weten hoe het staat met hun oudedagsvoorziening”, aldus een woordvoerder . (Novum)