Citaten

Henk Bleker. Foto Maarten Hartman Nederland, Barendrecht, 9-6-2011. Foto Maarten Hartman. Staatssecretaris Henk Bleker ( midden )bezoekt groenteveiling The Greenery.

„Ik ben lang geleden gepolst voor de post van minister van Vreemdelingenzaken, door de partij van Fortuyn. Maar ik heb nee gezegd, want ik heb geen suïcidale neigingen.”

Staatsraad in bijzondere dienst Lilian Gonçalves, in Zomergasten (VPRO), 14 augustus.

„Het gevoel van urgentie is er wel, maar je moet er ook op een zakelijke manier mee omgaan en niet denken van: ik word zo getroffen door die beelden, we knallen er nog weer eens 100 miljoen bij.”

Staatssecretaris Henk Bleker over voedselnoodhulp aan Afrika, in Knevel & Van den Brink (EO), 18 augustus.

„Het was de stilte van het zoeken naar de juiste woorden, die ze niet konden vinden, om de eenvoudige reden dat die woorden er niet waren.”

Schrijver Theodor Holman over het zwijgen van zijn ouders over hun oorlogservaringen, Indië-herdenking 2011 (NOS), 15 augustus.

„Een revolutie zonder leiders was uitstekend tot Mubarak aftrad. Omdat de revolutie geen leiders had, kon het bewind van Mubarak ze niet controleren. Maar na zijn vertrek hebben wij leiders nodig. Wij proberen iets te organiseren [...]. Maar we zitten niet te wachten op een bepaalde persoon – we hebben geen held nodig, want het volk van Egypte is de echte held.”

De Egyptische schrijver Alaa El-Aswani, De Standaard, 16 augustus.

„Wat bij mij een hardnekkig probleem was, dat was om de boodschap in twintig seconden te vertellen, want ik houd van beschouwingen en bespiegelingen.”

Oud-vicepremier André Rouvoet, Kijken in de ziel: Politici (NTR), 16 augustus.

„In de toekomst zal men zeggen: op mijn twintigste zal mijn droomvrouw met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een andere zijn dan mijn droomvrouw op mijn vijftigste. Misschien is levenslang bij elkaar blijven nog voor een promille van de mensen weggelegd.”

De Duitse filosoof en schrijver Richard David Precht, de Volkskrant, 18 augustus.

„De Nederlandse geest is ruimhartig, behalve wanneer dat wat minder goed uitkomt. Dan ruilen we onze verdraagzaamheid met even goed geweten voor haar tegendeel in.”

Filosoof en schrijver Ger Groot, Trouw, 18 augustus.

„Toen de onderzoekers het mij meldden, toen het in de commissie kwam, was er stilte, een zekere verslagenheid.”

Wim Deetman, voorzitter van de onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de katholieke kerk, in Nieuwsuur (NOS/NTR) over de ontdekking van de hoge sterfte in een internaat voor geestelijk gehandicapten, 16 augustus.

„Toch leven we ons veel te weinig in de mores van toen in, zoals ook bij het seksuele geweld tegen kinderen die aan katholieke instellingen waren toevertrouwd. Natuurlijk, je dient met je poten van kinderen af te blijven! Toen en nu. Maar de benauwende seksuele moraal van de kerk destijds maakte dit soort zaken mogelijk. Vergeet niet dat seksualiteit alleen was geëxcuseerd binnen het huwelijk. Let wel: ‘geëxcuseerd.”

Hoogleraar moraaltheologie Frans Vosman, Algemeen Dagblad, 18 augustus.