Winnaar zomerprijsvraag: Speedboot, kort door de bocht

De 'verteerde' boeken van de prijsvraag (met de klok mee): Joe Speedboot (Tommy Wieringa), De Avonden (Gerard Reve), Huid en Haar (Arnon Grunberg), Het Bureau (J.J. Voskuil) en Een nagelaten bekentenis (Marcellus Emants). Tekening Paul van der Steen

Nobody told you it would be easy! Toen wij twee maanden geleden een zomerprijsvraag uitschreven naar aanleiding van een nieuwe bundeling ‘digested reads’ van John Crace, vermoedden we al dat we veel van de inzenders vergden. Door zijn wekelijkse rubriek in The Guardian is Crace een meester geworden in het parodiëren van boeken in de vorm van een geestige samenvatting in de stijl van de schrijver; maar de lezer van Boeken moest deze kunst baren zonder oefening. Een deel van de in totaal 24 ‘allesverterende samenvattingen’ die we binnenkregen, beantwoordde dan ook niet aan de opdracht, bijvoorbeeld doordat de stijl van de geparodieerde auteur niet herkenbaar was of omdat de tekst onscherp of ongrappig was. Eén inzender deed mee aan de verkeerde prijsvraag en stuurde ons een 14-woordensamenvatting van De avonden; twee deelnemers namen een boek uit de wereldliteratuur terwijl we expliciet hadden gevraagd om een digested read van een Nederlandse klassieker. Jammer, want de associatieve gedachtestroom naar aanleiding van Over het doppen van bonen van de Poolse meester Wieslaw Mysliwski was op zijn minst een eervolle vermelding (en gedeeltelijke plaatsing op deze pagina’s) waard geweest. Dat lot valt nu toe aan de vier runners- up van de prijsvraag: een goed getroffen parodie op Een nagelaten bekentenis, een samenvatting van Grunbergs Huid en haar die het origineel in liederlijkheid evenaart, de beste van de vijf Avonden-pastiches die binnenkwamen, en een sonnettencyclus naar aanleiding van Het Bureau die zó aardig was dat we vergaten dat hij niet aan de eisen voldeed. De vier allesverteerders krijgen allemaal een exemplaar van Brideshead Abbreviated van John Crace. De winnaar van de zomerprijsvraag 2011 is Jan de Jong, die de bestseller Joe Speedboot wist samen te ballen in een korte tekst die de bravoure van Tommy Wieringa naar de kroon steekt en tegelijkertijd interesse voor het origineel weet te wekken. De Jong krijgt behalve onze felicitaties de Penguin Mini Classics Box, vijftig verzorgd uitgegeven miniboekjes in een mooie kartonnen cassette.

    • Pieter Steinz