Kom dan zelf met een oplossing voor de euro

Kom dan zelf met een oplossing voor de euro

Derk Jan Eppink, die voor de partij van de Vlaamse populist Jean-Marie Dedecker in het Europarlement zit, gaat in zijn column van 16 augustus tekeer tegen het pleidooi van Ruud Lubbers voor euro-obligaties. Dit is allemaal goed en wel, maar hij draagt geen andere oplossing aan voor de problemen met de euro. Alleen aan het einde schrijft hij dat minder kredietwaardige EU-landen moeten doen wat het kabinet-Lubbers I deed, maar dat kabinet kende nog geen euro. Toen kon een land nog via zijn munt en eigen monetair beleid de economie aanzwengelen. Dat kunnen Griekenland en Spanje niet meer doen.

Hans Vossen

Brussel