Jongens en meisjes

De toon is gezet in de discussie over gescheiden onderwijs: jongens lopen achter op meisjes, dus voor betere prestaties moeten ze apart les krijgen. Toch is het werkelijke verschil tussen jongens en meisjes wellicht kleiner dan nu wordt geschetst. Sterker nog, het verschil wordt mede veroorzaakt door dit soort debatten, waarvan de boodschap is: meisjes zijn beter in talen en jongens zijn beter in rekenen.

Zulke stereotypes zijn een self-fulfilling prophecy: als mensen het maar vaak genoeg zeggen, gaan kinderen erin geloven en er zich naar gedragen. Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat dit effect de lagere prestaties van meisjes in wiskunde kan verklaren, maar ook bijvoorbeeld de onderprestatie van Afro-Amerikaanse leerlingen. We moeten er daarom voor waken dat we met dit debat de verschillen niet groter maken (en laten lijken) dan ze zijn.

Esther van Ginneken

Cambridge

    • Esther van Ginneken