Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Wetenschap

Is een arts goed als patiënt tevreden is?

Op de website zorgkaartnederland.nl kan iedereen artsen en zorgverleners waarderen door middel van een cijfer en eventueel een opmerking. In het artikel ‘Doktertje bashen op internet’ (Nederland, 18 augustus) worden verscheidene partijen gehoord. De ene arts vindt de website onbetrouwbaar, omdat artsen ook zelf waarderingen kunnen (laten) plaatsen. De ander vindt dat artsen niet beschermd moeten worden tegen commentaarsites.

Echter, het nobele streven van de initiatiefnemers van de website (o.a. patiëntbelangenorganisatie NPCF) wordt in het artikel onderbelicht. Zij hopen dat de website tot betere zorg leidt. Wat zij daarmee precies bedoelen wordt niet vermeld, maar zij veronderstellen dat betere zorg het resultaat is van meer inzicht in het functioneren van een arts, omdat de patiënt beter een keuze kan maken en de arts nog beter zijn best gaat doen. In deze redenering zit een aantal aannames die nog altijd onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is. Is een arts goed als de patiënt tevreden is? En omgekeerd, is een arts slecht als de patiënt ontevreden is? Is de tevredenheid van anderen het enige criterium om een keuze te maken als patiënt? En gaat een arts beter zijn best doen als de patiënt ontevreden is?

Patiënttevredenheid alleen is onvoldoende om inzicht te krijgen in het functioneren van de arts. Natuurlijk is een lange lijst van ontevreden patiënten een belangrijk signaal dat niet genegeerd moet worden. Maar het is slechts een signaal waarop verder onderzoek van het functioneren van de arts moet volgen.

Diederd Kronjee Huisarts, Maastricht