Iran Uitstekende banden

Syrië was vroeger het enige Arabische land dat een bondgenoot was van de Perzische outsider Iran. Niet zozeer omdat de alawieten die in Syrië de macht hebben een sekte zijn van het shi’isme dat in Iran dominant is. Maar omdat in Syrië een vleugel van de Ba’athpartij aan de macht is die de doodsvijand was van de Ba’ath van Saddam Hussein. En Saddam was weer de doodsvijand van Iran.

Ook na de val van Saddam Hussein bleven de goede relaties tussen Syrië en Iran intact. Samen financieren en bewapenen ze Hezbollah in Libanon en Hamas in de Gazastrook, net als andere radicale Palestijnse groepen.

Iran is bezorgd over de zeer problematische situatie waarin het regime van Bashar al-Assad is terechtgekomen. Er zijn berichten dat het Iraanse bewind Assad met vele miljarden dollars en zelfs manschappen van zijn keurkorps, de Revolutionaire garde, bijstaat. Maar voorlopig komen dergelijke berichten alleen van traditionele tegenstanders van Iran.

Berichten over buitenlandse hulptroepen komen vaak in tijden van oproer: bij massaprotesten in Teheran tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad in 2009 zeiden betogers dat Hezbollah-strijders met de regering meeknuppelden. Het bleken agenten uit de provincie.

Is het rampzalig voor Iran als Assad valt en er een vijandig bewind in Damascus aantreedt? Het wordt zeker lastiger Hezbollah te bewapenen, maar Syrië is niet meer het enige Arabische land dat vriendschappelijk tegenover Iran staat. Tot afgrijzen van Amerika haalt het shi’itische bewind in Irak de banden met het grote buurland aan. Niet alleen hebben veel Iraakse leiders in Saddam Husseins tijd in Teheran gewoond, er zijn de laatste acht jaar nauwe economische en politieke banden gesmeed. De miljoenen Iraanse pelgrims brengen in Irak veel geld binnen en Iran is een grote investeerder in de Iraakse bank-olie- en elektriciteitssectoren. De Arabische Golfstaten delen Irak al in het Iran-kamp in. Geen wonder dat volgens de laatste berichten nu ook miljarden van Iran via Irak aan Syrië zijn doorgespeeld. (CR)

    • Carolien Roelants