Huizenprijs daalt tot in volgend jaar

De huizenprijzen zullen dit jaar met 2 procent dalen en in 2012 met nog eens 2,5 procent. Dat voorspelt de Rabobank in zijn kwartaalbericht over de woningmarkt. Volgens de bank zorgt de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent niet voor hogere huizenprijzen. Het aanbod zal door de maatregel in verhouding tot de vraag sneller toenemen, aldus de Rabobank, waardoor de concurrentie tussen verkopers sneller zal toenemen. Tegelijkertijd zal de leencapaciteit van kopers onder druk blijven staan door de bezuinigingen en een nieuwe verlaging van de rentelastpercentages. De bank merkt op dat de prijsontwikkelingen op regionaal niveau flink kunnen verschillen van het landelijk gemiddelde.

Volgens cijfers van het CBS en het Kadaster daalden de huizenprijzen in het tweede kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Momenteel ligt het prijsniveau 1,9 procent lager dan een jaar geleden.