Nog nooit zo weinig rokers

Nog nooit waren er in Nederland zo weinig rokers. Minder dan een kwart (24,3 procent) van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder ‘rookt weleens’. Dat blijkt uit een steekproef onder 4.600 mensen die onderzoeksbureau TNS Nipo periodiek uitvoert in opdracht van antirookorganisatie Stivoro. In (het tweede kwartaal van) 2010 bedroeg het aantal rokers nog 26,5 procent, in 2009 was dat 26,8 procent. De laatste forse afname van het aantal rokers was in 2004 – toen de rookvrije werkplek werd ingevoerd daalde het aantal rokers van 30 naar 28 procent. Sindsdien schommelde het rond de 28 procent.

In 1958 stak 60 procent van alle Nederlanders regelmatig een sigaret op: 90 procent van de mannen en 29 procent van de vrouwen. Door de jaren heen nam het aantal rokers geleidelijk af. Bij de vrouwen was er tussen 1958 en 1970 eerst nog een stijging te zien, voordat ook bij hen de daling inzette. In 2010 rookte 28 procent van de mannen, tegenover 26 procent van de vrouwen.

Nederlandse rokers roken gemiddeld veertien sigaretten of shagjes per dag. Rokers van 35 tot 64 jaar roken het meest. De accijns op rookwaar is onlangs verhoogd; een pakje sigaretten is gemiddeld 20 cent duurder geworden. Een pakje Marlboro (19 sigaretten) kost nu 5,20 euro. Shag is niet duurder geworden, maar in een pakje zit nu wel 2,5 gram minder tabak. Een roker betaalt voor een pakje shag van 42,5 gram 5,50 euro.