Motie SP tegen Rutte wordt niet gesteund

De SP diende gisteren, tijdens een debat over de schuldencrisis, een motie van afkeuring in tegen Rutte.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de financiële hulp aan Griekenland drong de oppositie gisteren nogmaals aan op volledige helderheid over de Europese schuldencrisis. Zo riep Alexander Pechtold (D66) de premier op voortaan tijdig en eerlijk te communiceren: „Het kabinet moet ophouden met verkeerd voorstellen van de zaken, het geven van een te rooskleurig beeld en het vergelijken van appels met peren.”

In het debat bood premier Mark Rutte (VVD) opnieuw zijn excuses aan voor de onduidelijke presentatie van de cijfers na de Eurotop. Hoewel Rutte bleef volhouden dat de som klopte en het vertrouwen van Emile Roemer vroeg dat hij geen bijbedoelingen had gehad met het noemen van een lager hulpbedrag, kon hij de SP-fractieleider niet overtuigen.

Daarom diende de SP een motie van afkeuring in. Roemer vindt dat Rutte een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De motie werd gesteund door de Partij voor de Dieren. Maar voor een meerderheid was dat niet genoeg. De Kamer nam wel een motie van D66 aan waarin het kabinet wordt opgeroepen met een duidelijk verhaal te komen over de toekomst van de Europese monetaire unie, in reactie op het Frans-Duitse plan voor een economische regering voor de eurozone. Rutte moet onder meer toelichten hoe voortaan wordt gezorgd dat alle eurolanden hun begroting op orde houden.

Ook beloofde Rutte zich ‘Europeser’ op te stellen, ofschoon dat gedoogpartner PVV tegen de borst zal stuiten. „Ik ga door met uitleggen waarom de euro belangrijk is.” De premier vond verder dat hij tijdens het debat een ‘breed mandaat’ van de Kamer heeft gekregen om zich in Europa hard te maken voor harde sancties voor landen die het niet zo nauw nemen met de begrotingsregels.

Na afloop van het debat reageerde de premier laconiek op het gebrek aan vertrouwen bij een van de grotere oppositiepartijen. De motie is „massaal afgewezen”, zei Rutte. (NRC)

Economie: Markten reageren sceptisch, pagina 10