Jolande Sap ontkent intimideren journaliste

Jolande Sap, de fractieleider van GroenLinks, ontkent druk te hebben uitgeoefend op de journaliste die het artikel over Mariko Peters in HP/De Tijd schreef. Peters raakte in opspraak door het stuk, dat ging over de belangenverstrengeling waaraan het Kamerlid zich als diplomaat schuldig zou hebben gemaakt en over medeplichtigheid aan de ontvoering van kinderen van haar partner. Journaliste Lise Witteman schreef op haar weblog dat zij door Sap is geïntimideerd. Die zou haar daags voor de publicatie hebben gebeld. „Of ik wel dacht aan mijn carrière, als ‘beginnend journalist’?” In een verklaring ontkent GroenLinks die uitspraak. Sap had om inzage in het artikel gevraagd, maar kreeg die niet. „Sap heeft benadrukt dat er ernstige beschuldigingen zijn geuit over een privékwestie waar geen bewijzen voor zijn overlegd en gewezen op de impact die het artikel kan hebben voor het gezin van Peters.” (Novum)