Intern onderzoek naar sterfgevallen op internaat

Er komt een intern onderzoek naar de sterfgevallen in het meisjesinternaat Sint Anna in Limburg, meldt de NOS.

De Koraal Groep, waar Sint Anna onder valt, gaat archiefonderzoek doen naar de doodsoorzaak van veertig meisjes in de jaren 1952-1954.

Dinsdag werd bekend dat de commissie-Deetman, die onderzoek doet naar misbruik in de Rooms- Katholieke Kerk, een ongewoon hoog aantal sterfgevallen heeft geconstateerd in de instelling Sint Joseph in Heel. Het Openbaar Ministerie is een feitenonderzoek gestart, ondanks het feit dat de zaken zijn verjaard.

De rooms-katholieke instelling Huize Sint Joseph – opgericht in 1909 en in 1969 opgegaan in zorginstelling Daelzicht – was lange tijd een opvang voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. Mannen werden opgevangen door de Broeders van Sint Joseph, vrouwen door de Kleine Zusters in Sint Anna. Vanaf de vroege jaren vijftig gingen zowel de Broeders als de Zusters zich vrijwel uitsluitend richten op de zorg voor geestelijke gehandicapten. Het was in die tijd – 1952, 1953 en 1954 – dat 34 jongens onder de 18 jaar in Huize Sint Joseph overleden.

Het OM richt zich voorlopig alleen op onderzoek naar de jongenssterfte.

OM-woordvoerder Eugène Baak zei gisteren:

“Het kale sterftecijfer van de meisjes is onvoldoende reden om een onderzoek te starten. De context ontbreekt. Zo was Sint Anna veel groter dan Sint Joseph. Mochten we op nieuwe feiten stuiten, kan het onderzoek worden verbreed.”