'Eurobond speelt met toekomst EU'

De invoering van zogeheten euro-obligaties kan de Duitsers een extra rentelast van 47 miljard euro per jaar opleveren, zegt het Ifo.

Der Bereichsleiter Konjunktur und Befragungen am Muenchner ifo Institut fuer Wirtschaftsforschung (Ifo-Institut), Kai Carstensen, posiert am Mittwoch (17.08.11) in Berlin. Das Ifo-Institut rechnet bei Euro-Bonds mit Mehrkosten in Hoehe von 33 bis 47 Milliarden Euro pro Jahr fuer die gesamte Bruttoschuld Deutschlands, wie Carstensen am Mittwoch (17.08.11) in Berlin erklaerte. (zu dapd-Text) Foto: Oliver Lang/dapd dapd

Een betere reden om tegen euro-obligaties te zijn krijgen de Duitsers voorlopig niet. Econoom Kai Carstensen van het gezaghebbende economische Ifo-instituut berekende dat deze gezamenlijke obligaties Duitsland jaarlijks tot 47 miljard euro aan extra rente kan kosten.

Als de euro-obligaties er komen, moet het economisch sterke Duitsland Bij schuldenlanden als Griekenland zou dat omgekeerd zijn. Bij de invoering van eurobonds besparen de Grieken jaarlijks 41 miljard euro. Euro-obligaties worden door velen als dé oplossing gezien voor de eurocrisis. Het Ifo wijst erop dat de eurozone daarmee feitelijk een ‘transfergemeenschap’ wordt, waarin sterke landen betalen voor zwakke.

Wat is daar mis mee?

„Dat is in strijd met het Verdrag van Maastricht. Het is aan de politiek om te bepalen of dat kan of niet. Ik houd me bezig met de vraag hoeveel het Duitsland zou kosten als er eurobonds komen. Het antwoord luidt dat Duitsland 2,28 procentpunt meer aan rente moet gaan betalen op staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 7,5 jaar. In het slechtste scenario kunnen de jaarlijkse extra rentelasten hierdoor oplopen tot 47 miljard euro. In het gunstigste geval kost ons nog altijd 33 miljard extra.”

Wijst u daarmee eurobonds af?

„Ja, zelfs als Europa de politieke kracht zou vinden om een bondsstaat te vormen. Het is economisch onverantwoord om het ene land aansprakelijk te laten zijn voor de schulden van het andere. Ook in Amerika, waar de staten samen één natie vormen, is de ene staat niet aansprakelijk voor de andere. Het principe van individuele aansprakelijkheid is het uitgangspunt van een rationele economie en geldt als pijler voor de vrije markt. Wie dat opgeeft, zet de toekomst van Europa op het spel.”

Als eurobonds volgens u geen oplossing bieden, wat dan wel?

„Bezuinigen en schulden wegwerken. Dat zijn de enige maatregelen die op termijn echt helpen. Niet alleen voor Griekenland, Portugal en Ierland. Maar ook Duitsland heeft een bruto staatsschuld van circa 2.000 miljard euro, 83 procent van ons bbp. Dat is teveel.”

Wat zou het gevolg kunnen zijn als eurobonds toch worden ingevoerd?

„De schulden van de eurozone zouden nog groter worden omdat een belangrijke prikkel om te bezuinigen, de hoge rente, wegvalt. Beleggers kunnen gaan twijfelen of sterke landen als Duitsland de risico’s van een transfergemeenschap nog kunnen dragen. Dat betekent verlies aan vertrouwen en turbulenties op de financiële markten, waardoor Duitsland dan direct wordt getroffen.”

    • Joost van der Vaart