CBP: maak site voor filmpjes van verdachten

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wil dat er een landelijke website komt voor camerabeelden van verdachten van een misdrijf. Ook burgers moeten hierop beelden kunnen plaatsen. Voorwaarde is dat het materiaal eerst door de politie bekeken wordt.

CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm komt met dit voorstel nadat hij begin augustus liet weten dat hij inbraakslachtoffers die camerabeelden van verdachten online zetten, wil bestraffen met hoge boetes. Hij noemde bedragen tot wel 25.000 euro voor bijvoorbeeld overvallen winkeliers of de Vereniging Eigen Huis. Die belangenorganisatie van huiseigenaren zei begin juni beelden van inbrekers online te zullen zetten in een poging het aantal inbraken te verminderen.

Voorzitter Kohnstamm leek met zijn opmerkingen het gebruik van bewakingsbeelden op internet door bedrijven en burgers te willen indammen. Dat leidde tot hevige kritiek, onder andere van werkgeversorganisatie MKB-Nederland en volksvertegenwoordigers van CDA en PVV. Nu lijkt het CBP dat gebruik juist weer te willen aanmoedigen.

„We willen nadrukkelijk dat het een site van de nationale politie is, niet van burgers zelf”, zegt CBP-voorzitter Kohnstamm. „Eigenrichting moet je niet goed vinden. Het is buitengewoon nuttig om over bewakingsbeelden te beschikken, maar er moeten wel waarborgen zijn. De politie kan de ingestuurde beelden controleren. Bijvoorbeeld of de verdachte niet een bekende van de politie is, of er niet gefotoshopt is met de beelden en of de beelden vernietigd worden als iemand is aangehouden.”

Winkeliers die bewakingsbeelden online zetten, hoeven nog steeds niet te vrezen voor hoge boetes van het CBP. Kohnstamm: „Proportionaliteit is hierbij van belang. Als het gaat om een ernstige en structurele schending van de privacy van mensen en het raakt velen, dan zetten wij mankracht in. Als je als winkelier vier keer beroofd bent en de politie doet niets, dan is dat een andere situatie dan als je direct voor eigenrichting kiest en de beelden niet naar de politie stuurt.”

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie, VVD) werkt momenteel aan de herziening van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het kabinet wil het CBP een algemene boetebevoegdheid geven, zoals is opgenomen in het regeerakkoord én het gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV.

„Mijn pleidooi is dat het dan wel om afschrikwekkende boetes moet gaan”, zegt Kohnstamm. „5 eurocent voor een verkeersboete helpt niet. Maar nogmaals: de prioriteit ligt bij ernstige overtredingen die veel mensen raken. Daarom hebben wij onderzoek gedaan bij bijvoorbeeld Google, dat 3,6 miljoen wifi-installaties in Nederland heeft afgetapt. Dan wil ik met passende sancties kunnen komen.”