België kan 'Stomme' niet aan

België ligt politiek op apegapen en raakt nu ook nog zijn opera kwijt. Heel bewust wordt De Stomme van Portici, de opera die in 1830 de Belgische revolutie ontketende, niet in Brussel opgevoerd maar in Parijs. „De politieke situatie in België is te moeizaam om De Stomme hier op te voeren”, zegt Peter De Caluwe, directeur van de Koninklijke Muntschouwburg. „Eerst moet de politieke discussie in een rustiger vaarwater zijn gekomen. Nu zou er te veel weerstand zijn.”

Juist deze week zijn in België de onderhandelingen hervat over een nieuwe regering. Deze ultieme poging om Vlaamse en Waalse politici op één lijn te brengen wil De Caluwe niet verstoren met een opera die zo gevoelig ligt. De Stomme van Portici is symbool voor de Belgische eenheid. Het opvoeren van de opera van de Franse componist Auber zou worden gezien als steun aan diegenen, vooral aan Franstalige zijde, die vinden dat de Belgische eenheid zo veel mogelijk behouden moet blijven.

Aan Vlaamse zijde wordt juist aangedrongen op zoveel mogelijk gescheiden bevoegdheden, of zelfs complete scheiding van de landsdelen. Alleen al het feit dat de opera in het Frans is, is voor radicale flaminganten onverteerbaar.

‘De opera die België vormde’: Cultureel Supplement, pagina 8-9

    • Birgit Donker