Archief internaat meisjes doorzocht

De instelling waarin het vroegere meisjesinternaat Sint Anna is opgegaan, zoekt in haar archieven naar informatie over sterfgevallen uit de jaren vijftig. Dit gebeurt naar aanleiding van onrust na berichten dat daar, net als in het nabijgelegen jongensinternaat, tussen 1952 en 1954 relatief veel zwakzinnige meisjes zouden zijn overleden.

„De verwachting is vrij laag”, zegt directeur Guus Feron van de Koraal Groep, nu verantwoordelijk voor Sint Anna. „Er is waarschijnlijk weinig meer. Patiëntendossiers worden in de regel na vijftien jaar vernietigd.” De cijfers uit begin jaren vijftig zijn ook niet zeer verontrustend: Sint Anna was groot, verpleegde veel diep-zwakzinnigen en kende ook in andere jaren bijna vergelijkbare sterftecijfers: 8 tot 16 per jaar.

Bij verplegend personeel heeft Feron inmiddels speciale aandacht gevraagd voor de kleine groep bewoners die al sinds de jaren veertig in Sint Anna verpleegd wordt. „Gezien hun verstandelijke vermogens zou het kunnen dat door het nieuws herinneringen bij hen naar boven komen, bijvoorbeeld aan het wat strengere regime in vroeger jaren.”

Het OM in Roermond ziet nog geen aanleiding om Sint Anna te betrekken in een onderzoek naar sterfgevallen in Sint-Joseph in Heel begin jaren vijftig. In dat jongensinternaat stierven toen 34 jongens. Mocht er bij het kijken naar deze gevallen nog belangwekkende informatie over Sint Anna naar boven komen, dan zal het onderzoek alsnog worden uitgebreid. Dat wel serieus naar Sint Joseph wordt gekeken, heeft volgens het OM te maken met „strafrechtelijke vermoedens”.

Broeders spraken over idioten met een reine ziel: pagina 6 en 7