Werkt het wel, die cursussen?

In 2009 concludeerde de Haagse Rekenkamer dat het bij de inburgeringscursussen nogal schort aan kwaliteit: de lessen zijn onvoldoende gericht op het vinden van werk en bij wijze van spreken teveel op het halen van brood bij de bakker. Bovendien wordt in de praktijk onvoldoende rekening gehouden met het niveau van inburgeraars. Hoger- en lageropgeleiden zitten bij elkaar in de klas. Het huidige kabinet wil de eisen die aan inburgeren worden gesteld aanscherpen, ook met het oog op bezuinigingen. Immigranten moeten straks zelf voor hun inburgering gaan betalen, desnoods door te lenen. De exameneisen worden verhoogd. De vraag is of het inburgeren daarmee effectiever zal geschieden. Vluchtelingenwerk denkt van niet, sterker nog: de vereniging denkt dat het beleid averechts zal werken. Migranten krijgen straks nauwelijks begeleiding meer, maar worden mogelijk wel opgezadeld met een schuld. Daardoor wordt het moeilijker om een goede start te maken in Nederland. Bovendien wordt de cursus op deze manier ook niet aantrekkelijker voor (Oost-Europese) migranten uit EU-landen, die het inburgeringsexamen op vrijwillige basis mogen afleggen.