Vragen uit de inburgeringstoets die migranten in het land van herkomst moeten doen

Nederland, Leiden, 29 oktober 2009, fietsenstalling bij het NS station Leiden centraal fietsen, fiets geparkeerde fietsen fietsen van reizigers openbaar vervoer stallen stalling rijwiel rijwielen foto; Peter Hilz