Vijf hoofdpunten van akkoord Merkel-Sarkozy

1

Besluit: De eurozone moet een eigen economische regering krijgen die twee keer per jaar bij elkaar komt, vaker in crisistijd, om financieel economisch beleid te coördineren.

Politiek: De Franse president Sarkozy dringt al langer aan op een Europese economische regering. Opvallend is dat lidstaten de macht naar zich toetrekken ten koste van de Europese Commissie.

Economisch: Markten hadden liever een automatisch sanctiemechanisme gezien voor landen die te hoge schulden maken, in plaats van nog een overlegclub.

2

Besluit: Alle eurolanden moeten in hun grondwet verankeren dat ze een evenwichtige begroting nastreven.

Politiek: Opmerkelijk. De twee grootste economieën willen de bewegingsruimte op het gebied van begrotingsbeleid van landen in de eurozone inperken.

Economisch: De grondwettelijke bepalingen moeten in 2012 zijn ingevoerd. Dat lijkt onhaalbaar gezien de strenge procedures voor grondwetswijzigingen. Daardoor verliest het plan aan kracht en helderheid, terwijl de markten dat juist verlangen.

3

Besluit: Merkel stemt in met de langgekoesterde wens van Sarkozy om een belasting op financiële transacties in te voeren.

Politiek: Een gebaar naar de achterban. Niet alleen burgers dragen bij aan de oplossing van de crisis door belasting te betalen voor noodsteun aan probleemlanden en door de gevolgen van bezuinigingen te dragen. Ook banken moeten meebetalen.

Economisch: Heeft eigenlijk niks te maken met het bestrijden van de staatsschuldencrisis. Markten vrezen dat dit juist het economisch herstel verder schaadt.

4

Besluit: Op korte termijn komen er geen Europese obligaties. Maar Sarkozy sluit niet uit dat ze op langere termijn „aan het eind van een traject van integratie” er wel komen.

Politiek: Tot voor kort zagen Duitsland en Frankrijk geen heil in euro-obligaties, een bundeling van staatsschulden die onder een Europese rentevoet verkocht worden. De opmerking van Sarkozy impliceert dat verdere Europese integratie nodig is.

Economisch: Markten hadden de obligaties liever op korte termijn ingevoerd gezien.

5

Besluit: Het noodfonds wordt niet verder opgehoogd, zodat ook Spanje en Italië een beroep kunnen doen op Europese steun.