OM onderzoekt dood 34 jongens op internaat

Het Openbaar Ministerie in Roermond onderzoekt de dood van 34 jongens in het internaat Sint Joseph in Heel, begin jaren vijftig.

In Sint Joseph, een door broeders geleide instelling voor geestelijk gehandicapten, was de sterfte in de periode 1952-1954 significant hoger dan gemiddeld. In die drie jaar tijd overleden er 34 jongens onder de 18 jaar. De achtergrond van de sterfgevallen is vooralsnog onduidelijk.

De commissie-Deetman, die het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt, stuitte op de zaak tijdens archiefonderzoek. Deetman heeft de informatie eind mei aan het OM overgedragen en doet geen verdere mededelingen tot het onderzoek klaar is.

Informatie over de hoge sterfte was eind jaren vijftig in elk geval bekend bij het bisdom Roermond, de arbeidsinspectie, het Katholieke Verbond van de Kinderbescherming en vermoedelijk ook bij een inspecteur van de volksgezondheid. Het Bisdom in Roermond zegt in een reactie toe te juichen dat de commissie-Deetman zaken meldt bij het Openbaar Ministerie. Het bisdom wil verder niets kwijt. Justitie heeft toen niet naar de zaak gekeken.

Het OM heeft nu wel een strafrechtelijk feitenonderzoek ingesteld, al zijn de mogelijk strafbare feiten inmiddels verjaard. Het vindt onderzoek gerechtvaardigd gezien de omvang en de impact op de samenleving van de mogelijke zaak. Afhankelijk van het resultaat zal worden bekeken of een breder onderzoek nodig is.

De instelling Sint Joseph is in 1969 opgegaan in de gehandicapteninstelling Daelzicht, dat de archieven voor het OM heeft opengesteld. Het onderzoek richt zich alleen op Sint Joseph, en niet op Daelzicht.

Het eindrapport van de commissie-Deetman is naar verwachting eind dit jaar afgerond. (NRC)