Inburgeren moet, tenzij je Turk bent

Anders dan andere immigranten kunnen Turken in Nederland niet worden gedwongen om een inburgeringsexamen af te leggen. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste beroepsinstantie, oordeelde gisteren dat zo’n verplichting in strijd is met bestaande internationale verdragen tussen de Europese Unie en Turkije. Hoe zit dat? En wie moeten er nog wel inburgeren?

    • Stéphane Alonso