Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Onderwijs

Wat stelt Kuiper voor?

Kuiper stelt voor dat scholen experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Hij denkt dat dit een goed middel is tegen de achterstand van jongens in het onderwijs. Volgens Kuiper lopen jongens in hun hersenontwikkeling gemiddeld twee jaar achter op meisjes. Daar moet je in het onderwijs rekening mee houden, vindt hij. Zo kunnen taallessen volgens Kuiper beter gescheiden worden gegeven omdat meisjes daar beter in zijn. Jongens zouden tijdens de Franse les ontmoedigd raken doordat ze zich telkens met de meisjes vergelijken. Jongens zijn volgens Kuiper juist weer beter in wiskunde. In een gescheiden wiskundeles kan volgens hem goed worden ingespeeld op die voorsprong van jongens. Het is niet zijn bedoeling om jongens en meisjes helemaal uit elkaar te halen. Het is volgens Kuiper belangrijk dat ze leren samenwerken en zich aan elkaar op kunnen trekken.