Meer druk op Shell

Het VN-rapport (UNEP) over de olievervuiling in Ogoniland toont hoe ingrijpend het leven van bewoners al tientallen jaren wordt verwoest. Ondrinkbaar water, zwaar vervuilde akkers en viswaters leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s en verlies van bronnen van inkomsten. Dit heeft tot grote onrust, conflicten, regeringsgeweld en verarming geleid.

UNEP stelt vast dat Shell ernstig tekortschiet bij het opruimen van de vervuiling. De Nigeriaanse regering faalt bij het toezicht op de oliemaatschappijen, handhaaft milieuwetgeving nauwelijks en bestrijdt criminele activiteiten slecht.

Wij vinden dat de Nederlandse regering, na tientallen jaren baat te hebben gehad bij Nigeriaanse olie-inkomsten, een speciale verantwoordelijkheid heeft om deze crisis te helpen oplossen. Nederland moet druk uitoefenen op Shell om adequaat op te ruimen en zijn bedrijfspraktijken te verbeteren, en op de Nigeriaanse regering om toezicht te houden op de oliesector. Burgers hebben recht op schadeloosstelling en een oplossing voor hun gezondheidsproblemen.

Bewoners hebben ook middelen nodig om weer een bestaan op te bouwen en in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien. Er moet dus meer geld beschikbaar komen dan de voorgestelde één miljard dollar voor milieuherstel. Gezien het feit dat er sinds de jaren zestig zo’n 600 miljard dollar is verdiend aan de olie uit de Nigerdelta mag geld niet het probleem zijn.

Ruud Lubbers (Stand up for your Rights), Eduard Nazarski (Amnesty International), Jan Pronk, Joris Voorhoeve, Rick van der Ploeg, Femke Halsema, Jan Marijnissen.

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar: opinext@nrc.nl

  • Rick van der Ploeg
  • Ruud Lubbers
  • Joris Voorhoeve
  • Jan Pronk
  • Eduard Nazarski
  • Jan Marijnissen
  • Femke Halsema