Libische rebellen nemen strategische kuststad in

Als de rebellen de stad Zawiya in handen houden, komt een belegering van de hoofdstad in zicht.

Libische rebellen hebben naar eigen zeggen de strategische kustplaats Zawiyah, 50 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli, ingenomen. Het verlies van Zawiyah zou een ernstige slag voor het bewind van kolonel Muammar Gaddafi betekenen, omdat een groot deel van de bevoorrading van Tripoli uit Tunesië via deze plaats verloopt.

Gaddafi heeft zelf gisteren in een telefonische reactie die werd uitgezonden door de staatstelevisie, de bevolking opgeroepen om „zich voor te bereiden op het gevecht”. Hij zei dat de Libiërs hun land moeten „bevrijden” van NAVO-troepen en mensen die hij als verraders beschouwt.

De opstandelingen vielen Zawiyah zaterdag aan. Maar de strijd is nog niet beslist. Gisteren ging de strijd om het centrum van de stad nog door. De opstandelingen verklaarden dat ze de kustweg tussen Zawiyah en Sorman stevig in handen hebben.

Volgens een van de rebellen controleerden troepen van Gaddafi nog wel de olieraffinaderij aan de noordkant van de plaats. Het is de enige raffinaderij die nog in bedrijf is. Met olie daarvan worden Gaddafi’s strijdkrachten van brandstof voorzien. Juist daarom zouden de troepen van de regering er hard voor vechten om de raffinaderij in handen te houden.

De rebellen proberen ook vanuit het zuiden de druk op Gaddafi te verhogen door een aanval op Gharyan, 80 kilometer ten zuiden van Tripoli. Ook dat zou een gevoelig verlies betekenen voor de regering, want de stad is een belangrijke aanvoerroute vanuit het zuiden van het land.

De Libische minister van Binnenlandse Zaken dook gisteren met zijn gezin op in de Egyptische hoofdstad Kairo. Hij is mogelijk overgelopen, al verklaarde hij zelf op vakantie te zijn.

Nederland gaat bevroren Libische tegoeden vrijgeven ten behoeve van de Libische bevolking. Het gaat om 100 miljoen euro. Dat geld zal vooral worden gebruikt om medicijnen te kopen. (AFP, Reuters, BBC)